Past Present

Skeleton of an Eremotherium, a 4 m tall giant sloth, mounted for the future exhibition • Photo Rubenaldo Ferreira Paleontology […]